Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακήρυξη 02/2023

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης λογισμικού πληροφορικαών συστημάτων του ΕΟΦ για ένα (1) έτος
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ