Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 22/2014)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση Υπηρεσιών
Συντήρησης και Επισκευής Λογισμικού (CPV 72267000-4)

για να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη πατήστε εδώ