Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακήρυξη 03/2023

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.