Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 6/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την την ανάθεση υπηρεσιών αποκατάστασης παραγωγικής λειτουργίας, υποστήριξης και λειτουργικών βελτιώσεων του «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων και Αρχείου Βιοκτόνων/Απολυμαντικών Προϊόντων» GREBIS (CPV: 72267200-1) για χρονικό διάστημα (12) μηνών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ