Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Νέα διαδικασία υποβολής φακέλων βιοκτόνων

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που επιθυμούν να καταθέσουν αίτημα έγκρισης ή ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου προϊόντος, ότι έχει καθοριστεί νέα διαδικασία υποβολής φακέλων, που περιγράφεται στην ενότητα "Διαδικασίες".