Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Αναγραφή του όρου ‘Προβιοτικά' και οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τα συγκεκριμένα συστατικά ισχυρισμού υγείας στην επισήμανση των Διατροφικών προϊόντων αρμοδιότητάς ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι δεν κάνει αποδεκτή την αναγραφή του όρου ‘Προβιοτικά’ σε κανένα σημείο της παρουσίασης (επισήμανση και Φ.Ο.Χ.) των διατροφικών προϊόντων αρμοδιότητάς του, εκτός του διατροφικού πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται οι περιεχόμενοι μικροοργανισμοί (ποιοτικά και ποσοτικά). Οι αναφορές ‘προβιοτικά’, ‘με προβιοτικά’ κλπ. δε γίνονται αποδεκτές καθώς θεωρούνται έμμεσοι ισχυρισμοί υγείας. Επιπλέον, δε γίνεται αποδεκτός κανένας άλλος ισχυρισμός υγείας σχετικός με τα συγκεκριμένα συστατικά.

Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ