Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε

12/9/2022 12:38 μμ
Βιοκτόνα προϊόντα που προορίζονται για την απολύμανση αέρα

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε

6/9/2022 1:24 μμ
Σχετικά με την επισήμανση βιοκτόνων προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 2 περί ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των βιοκτόνων του Κανονισμού 528/2012, οι κάτοχοι αδείας ...

2/6/2022 10:40 πμ
Σχετικά με την ύπαρξη αιθυλενοξειδίου στα συμπληρώματα διατροφής

Κατά το β΄εξάμηνο του 2021 ο ΕΟΦ λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF) από τον ΕΦΕΤ (contact point) στην ...

25/2/2022 2:56 μμ
Σχετικά με την απαγόρευση χρήσης του πρόσθετου Titanium dioxide (E 171) στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 63/2022 “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού ...

27/1/2022 1:55 μμ
Σχετικά με την παρουσία παραγώγων Υδροξυανθρακενίων στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 468/2021 “για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του ...

27/1/2022 1:49 μμ
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

4/11/2021 11:52 πμ
Σχετικά με το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan ...

26/5/2021 2:20 μμ
Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών βιοκτόνων

Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του ...

29/4/2021 1:46 μμ
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

Σας ενημερώνουμε ότι, σε ...

12/4/2021 11:36 πμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 40 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 4