Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Σχετικά με τα βιοκτόνα προϊόντα σε μορφή κρεμοσάπουνου

Λόγω της υπέρμετρης χρήσης βιοκτόνων προϊόντων, που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίνεται σκόπιμο τα ...

13/4/2023 12:38 μμ
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε

12/9/2022 12:38 μμ
Βιοκτόνα προϊόντα που προορίζονται για την απολύμανση αέρα

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε

6/9/2022 1:24 μμ
Σχετικά με την επισήμανση βιοκτόνων προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 2 περί ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των βιοκτόνων του Κανονισμού 528/2012, οι κάτοχοι αδείας ...

2/6/2022 10:40 πμ
Σχετικά με την ύπαρξη αιθυλενοξειδίου στα συμπληρώματα διατροφής

Κατά το β΄εξάμηνο του 2021 ο ΕΟΦ λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF) από τον ΕΦΕΤ (contact point) στην ...

25/2/2022 2:56 μμ
Σχετικά με την απαγόρευση χρήσης του πρόσθετου Titanium dioxide (E 171) στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 63/2022 “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού ...

27/1/2022 1:55 μμ
Σχετικά με την παρουσία παραγώγων Υδροξυανθρακενίων στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 468/2021 “για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του ...

27/1/2022 1:49 μμ
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

4/11/2021 11:52 πμ
Σχετικά με το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan ...

26/5/2021 2:20 μμ
Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών βιοκτόνων

Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του ...

29/4/2021 1:46 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 41 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 5