Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Σχετικά με το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan (5-υδροξυτρυπτοφάνη) δεν έχει τεκμηριωθεί ιστορικό σημαντικής κατανάλωσης του ως τρόφιμο (κοινό ή σε συμπλήρωμα διατροφής) στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τις 15 Μαΐου 1997. Ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί Καινοφανές Τρόφιμο και δεν επιτρέπεται η χρήση του στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ.
Ανατρέξτε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

Εκ της Διευθύνσεως