Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Σχετικά με την επισήμανση βιοκτόνων προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 2 περί ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των βιοκτόνων του Κανονισμού 528/2012, οι κάτοχοι αδείας ...

2/6/2022 10:40 πμ
Σχετικά με την ύπαρξη αιθυλενοξειδίου στα συμπληρώματα διατροφής

Κατά το β΄εξάμηνο του 2021 ο ΕΟΦ λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF) από τον ΕΦΕΤ (contact point) στην ...

25/2/2022 2:56 μμ
Σχετικά με την απαγόρευση χρήσης του πρόσθετου Titanium dioxide (E 171) στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 63/2022 “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού ...

27/1/2022 1:55 μμ
Σχετικά με την παρουσία παραγώγων Υδροξυανθρακενίων στα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 468/2021 “για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του ...

27/1/2022 1:49 μμ
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

4/11/2021 11:52 πμ
Σχετικά με το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για το συστατικό 5-HTP ή 5-hydroxytryptophan ...

26/5/2021 2:20 μμ
Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών βιοκτόνων

Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του ...

29/4/2021 1:46 μμ
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

Σας ενημερώνουμε ότι, σε ...

12/4/2021 11:36 πμ
Αναγραφή του όρου ‘Προβιοτικά' και οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τα συγκεκριμένα συστατικά ισχυρισμού υγείας στην επισήμανση των Διατροφικών προϊόντων αρμοδιότητάς ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι δεν κάνει αποδεκτή την αναγραφή του όρου ‘Προβιοτικά’ σε ...

1/4/2021 9:51 πμ
Σχετικά με τις ετικέτες βιοκτόνων προϊόντων με εγκεκριμένη δράση έναντι των κορωνοϊών

Δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης για την δημόσια υγεία εξαιτίας της πανδημίας και προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ...

10/3/2021 1:06 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 38 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 4