Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Σχετικά με τη χρήση του πρωτογάλατος (colostrum) ως συστατικό των Τροφίμων Ειδικών Ιατρικών Σκοπών (FSMP)

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων κάνει γνωστό ότι Τρόφιμα Ειδικών Ιατρικών Σκοπών (FSMPs) με περιεχόμενο συστατικό πρωτόγαλα (colostrum) και προερχόμενο από αυτό αυξητικό παράγοντα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά καθώς δεν υφίστανται στοιχεία ασφάλειας κατανάλωσης, μπορεί δε δυνητικά να αποδειχθούν επικίνδυνα για τον πληθυσμό στόχο/ασθενείς.