Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής που απευθύνονται σε αθλούμενους

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 609/2013 η κατηγορία “Τρόφιμο Ειδικής Διατροφής για Αθλητές” έχει καταργηθεί, και ως εκ τούτου τα συμπληρώματα διατροφής που απευθύνονται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα δεν γίνονται αποδεκτά. Κατ’ αντιστοιχία, το αυτό ισχύει και για τους ισχυρισμούς διατροφής ή υγείας [φράσεις, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία ή άλλη προσελκυστική ονομασία, Κανονισμός (ΕΕ) 1924/2006] που αποδίδουν στο εκάστοτε προϊόν παρόμοια πληθυσμιακή κατεύθυνση.
Υπενθυμίζεται και η σχετική Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα τρόφιμα που προορίζονται για αθλητές [COM (2016) 402 final - 15/6/2016].

Εκ της Διευθύνσεως