Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Νέα 1ου Τριμήνου 2021_Γενόσημα Μαρτίου 2021_Ανατιμολόγηση προϊόντων αναφοράς λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων τους

Αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σήμερα Πέμπτη 13.05.2021, προς διαβούλευση, αρχείο με την πρόταση του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ ως προς τις τιμές των: (α) νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας εντός του 1ου τριμήνου 2021, (β) νέων γενοσήμων τα αιτήματα των οποίων κατατέθηκαν στην Υπηρεσίας μας εντός του Μαρτίου 2021 καθώς και (γ) των προϊόντων αναφοράς των οποίων η προστασία δεδομένων έληξε στο διάστημα από 01-01-2021 έως και 31-03-2021.

Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλουν της παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Τρίτη 18.05.2021, με την επισήμανση «Νέα 1ου Τριμήνου 2021_Παρατηρήσεις».

Ενημερώνουμε τους Κατόχους πως στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού ΔΕΝ θα διεξαχθεί διαζώσης διαβούλευση.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα νέα 1ου τριμήνου 2021 σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα γενόσημα Μαρτίου 2021 σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα προϊόντα αναφοράς τα οποία ανατιμολογήθηκαν, σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων