Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Λειτουργία υπηρεσιών ΕΟΦ στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Λειτουργία Γενικής Γραμματεία και Λοιπών Διευθύνσεων
Σε συνέχεια της από 23 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωσης του ΕΟΦ σχετικά με τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου του Οργανισμού, σας γνωρίζουμε ότι από την 13η Απριλίου 2020 η υποβολή ογκωδών ηλεκτρονικών αρχείων (μεγέθους άνω των 20ΜΒ) θα γίνεται υποχρεωτικά με έναν από τους εξής τρόπους:
1)    εντός της επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email που αποστέλλεται στη διεύθυνση protokollo@eof.gr, και επιπλέον της συνοδευτικής επιστολής, ο αιτών συμπεριλαμβάνει υπερσύνδεσμο-link προς την υπηρεσία ασφαλούς μεταφοράς αρχείων του ΕΜΑ Eudralink, στον οποίο είναι διαθέσιμα (σε συμπιεσμένο αρχείο) τα υπόλοιπα σχετικά «συνημμένα» έγγραφα και δικαιολογητικά.
2)    μετά την αποστολή της επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email που αποστέλλεται στη διεύθυνση protokollo@eof.gr και περιλαμβάνει την αίτηση, ο αιτών αποστέλλει μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείου, δίσκο CD-ROM στον οποίον περιλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, μνημονεύοντας τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου ΕΟΦ.


Λοιπές Διευθύνσεις
Για τις λοιπές Διευθύνσεις και δεδομένου ότι είναι δυνατή η χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Υπηρεσία μας θα δέχεται μόνο επείγοντα ραντεβού, που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.