Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Τροποποίηση της απόφασης EOΦ με αρ. πρωτ.: 43198/13.4.20

Τροποποίηση της απόφασης EOΦ με αρ. πρωτ.: 43198/13.4.20 περί «Προσωρινής Απαγόρευσης των Παράλληλων Εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης» ως προς:

1) την άρση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1, μετά τη διαπίστωση της ομαλοποίησης της επάρκειας στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας

2) την προσθήκη προϊόντων του Πίνακα 2 στην απόφαση απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Διαβάστε την Απόφαση (που περιλαμβάνει τους σχετικούς Πίνακες Προϊόντων)