Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Επιστημονικές Εκδηλώσεις με τον χαρακτηρισμό "Web Scientific Event"

 Στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, η οποία διαμορφώθηκε μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού, και για τη διασφάλιση της αποφυγής διασποράς ή επανεμφάνισης του, προτείνεται για υγειονομικούς λόγους η διενέργεια των επιστημονικών εκδηλώσεων όχι με φυσική παρουσία αλλά διαδικτυακά εξ αποστάσεως.  Η άποψη αυτή έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από την Επιστημονική κοινότητα με αποτέλεσμα την κατάθεση σημαντικού αριθμού σχετικών αιτημάτων.

 
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επισημαίνει ότι κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις κατηγορίες οι οποίες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις των αιτημάτων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα Εγκύκλιο του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Εκδηλώσεων.  Εφεξής, στο θέμα της επιστημονικής εκδήλωσης αναγράφεται πρώτα ο χαρακτηρισμός “Web Scientific Event“ και κατόπιν ακολουθεί ο τίτλος της εκδήλωσης.  Επί παραδείγματι, για την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου με διαδικτυακή παρακολούθηση υποβάλλεται αίτημα στην κατηγορία «Συνέδριο», στο θέμα τίθεται πρώτα ο χαρακτηρισμός “Web Scientific Event“ και ακολουθεί ο τίτλος.  Υπογραμμίζεται ότι ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα εκ της υπ’ αριθμ. 37201/23.03.2020 Εγκυκλίου του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Εκδηλώσεων ως έχουν.  
 
Τέλος, ως “Webinar” χαρακτηρίζονται μόνο τα προγράμματα τα οποία έχουν μέγιστο χρόνο διάρκειας τρεις (3) ώρες τηρώντας όλους τους όρους της ισχύουσας Εγκυκλίου του ΕΟΦ.
 
  
Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων