Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Λειτουργία Πρωτοκόλλου ΕΟΦ

Σας γνωρίζουμε ότι από την 24η Μαρτίου 2020 όλα τα αιτήματα προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@eof.gr

Η αίτηση και οποιοδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να είναι σε μορφότυπο φορητού εγγράφου (πρότυπο Portable Document Format, PDF). Στην περίπτωση πολλών επισυναπτόμενων αρχείων προτείνεται η ομαδοποίηση τους σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Το συνολικό μέγεθος του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ΜΒ. Σε περίπτωση που το μέγεθος των συμπιεσμένων αρχείων υπερβαίνει το όριο των 20 ΜΒ μπορούν να αποσταλούν επιπλέον ηλεκτρονικά μηνύματα με αναγραφή του ίδιου θέματος και με σχετική αρίθμηση.

 Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ