Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανακοίνωση για την Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018

Σε συνέχεια της από 2-4-2019 ανακοίνωσης του ΕΟΦ, αναφορικά με την Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018, δίνεται παράταση υποβολής στοιχείων επιχορήγησης συμμετοχών επαγγελματιών υγείας (ΕΥ), αποκλειστικά και μόνο για αιτήματα συμμετοχών ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις έτους 2018, οι οποίες είχαν επικυρωθεί σε έντυπη μορφή (εως και την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής) και  για τα οποία ως εκ τούτου δεν υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικού απολογισμού.
Οι εν λόγω καταχωρήσεις θα γίνουν από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ στην Αναφορά Δαπανών μέχρι και 31-10-2019.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ.Σ./ΕΟΦ