Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 55094/14.5.19 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Απόφαση ΕΟΦ 86660/5.7.19: Τροποποίηση Απόφασης 55094/14.5.19 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.
Για να κατεβάσετε την Απόφαση πατήστε εδώ.