Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ιατροτεχνολογικά προιόντα που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scheer_consultation_08_en

Τα σχόλια θα υποβάλλονται απευθείας στο σχετικό πεδίο   Submit comments της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (deadline: 29 April 2019, 23:59 (CET)).


Διεύθυνση Αξιολόγησης προϊόντων

Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού