Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΑ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει  ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε φυλλάδιο στο οποίο περιγράφεται η πορεία ενός φαρμάκου από το αρχικό ερευνητικό στάδιο  μέχρι την πρόσβαση των ασθενών σε αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Συγκεκριμένα αναλύεται η υποστήριξη που παρέχει ο ΕΜΑ στην ανάπτυξη φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης με επιστημονικές συμβουλές, καθώς επίσης και ο τρόπος που αξιολογούνται τα οφέλη και οι κίνδυνοι  ενός φαρμάκου από τη στιγμή που θα υποβληθεί  αίτηση αδειοδότησής του.
Παράλληλα, περιγράφονται διεξοδικά όλες οι φάσεις αυτής της διαδικασίας με στόχο  την διάχυση την πληροφορίας αλλά και  την ευρύτερη κατανόηση του ρόλου και του έργου όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην έρευνα, ανάπτυξη έως την  τελική αδειοδότηση του φαρμακευτικού προϊόντος.
Για να δείτε το φυλλάδιο πατήστε εδώ.

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ