Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(ΤΕΛ.ΕΝΗΜ. 16/7) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(ΤΕΛ.ΕΝΗΜ. 16/7 11:00πμ)

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης από 12/7 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη φάση της αναβάθμισης "ΠΑΠΥΡΟΣ", παρατείνονται χρονικά οι εργασίες και κατ' επέκταση η διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών που διαλειτουργούν με την εφαρμογή "ΠΑΠΥΡΟΣ", μέχρι τις 14:00μμ.

Σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα, θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση.

Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής

----------------------------------------------------------

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων από 22/6 & 28/6 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

Προγραμματίστηκαν τεχνικές εργασίες αναβάθμισης στην εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου "ΠΑΠΥΡΟΣ", από Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μμ έως και Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 08.00 πμ.

Αυτό θα έχει ώς αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΟΦ, που διαλειτουργούν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου "ΠΑΠΥΡΟΣ", για το ανωτέρω διάστημα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές:

1. Γνωστοποίηση / Αίτηση χορήγησης άδειας διακίνησης ουσιών / έτοιμων προϊόντων (Εκτελωνισμοί).

2. Επιστημονικές Εκδηλώσεις.

3. Αναίρεση Ακύρωσης Ταινιών Γνησιότητας Φαρμακαποθηκών.

4. Γνωστοποίηση διακίνησης Συμπληρωμάτων Διατροφής και προϊόντων Ειδικής Διατροφής.

5. Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. 

Σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση.

Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής