Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων (Μάιος 2018) – Ενσωμάτωση των Νέων

Σε συνέχεια της ανάρτησης των δελτίων τιμών με τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (07-03-2018 και 29-03-2018), σας ενημερώνουμε πως τα προϊόντα αυτά θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία της ανατιμολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ως εκ τούτου, για την υποβολή των φύλλων έρευνας δίνεται παράταση έως και την Πέμπτη 12-04-2018 και παρακαλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προϊόντων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-03-2018, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού στις 20-02-2018.


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ