Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(Τελ.Ενημ. 12/1/2018) Παροχές για το έτος 2016 των εταιρειών βάσει του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270)

Αναρτώνται εκ νέου οι παροχές, για το έτος 2016, των εταιρειών βάσει του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270) και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι  υπ' αριθμ. 2/2017 και 5/2016 γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επειδή αποκαταστάθηκε πρόδηλο σφάλμα στο αρχείο με τις παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.),  και στο αρχείο με τις παροχές συγκεντρωτικά ανά Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα (Ε.Υ.Φ.), μόνον ως προς το σημείο:

Όπου αναγραφόταν ως Ε.Υ.Φ.,

"ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" έχει αντικατασταθεί με "ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ".

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από τις καταχωρήσεις των εταιρειών σε ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΟΦ.

Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές προς Επιστήμονες Υγείας (Ε.Υ.), πατήστε εδώ 

(Τελ.Ενημ. 12/1/2018 - Νέo συνημμένo αρχείo) Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.), πατήστε εδώ 

(Τελ.Ενημ. 3/1/2018 - Νέo συνημμένo αρχείo) Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές συγκεντρωτικά ανά Εταιρεία αρμοδιότητας ΕΟΦ, πατήστε εδώ

(Τελ.Ενημ. 12/1/2018 - Νέo συνημμένo αρχείo) Γιανα δείτε το αρχείο με τις παροχές συγκεντρωτικά ανά Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα (Ε.Υ.Φ.), πατήστε εδώ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΦ