Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευθεί οι παρακάτω ανακοινώσεις (Ανακοινώσεις  Ιατροτεχνολογικών) σχετικά με τη νομοθεσία των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων:

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ & ΙΝ VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης 22/5/2017)


ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΑΝΘΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΝΑ
(Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης 12/10/2017)