Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ 14-07-2017

Σε συνέχεια της από 10-07-2017 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης για την υποβολή φύλλων έρευνας για τα ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικά προϊόντα, σας ενημερώνουμε πως θα δοθεί παράταση για την υποβολή τους έως και την Παρασκευή 21-07-2017.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων