Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Tιμολόγηση νέων προϊόντων – Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ_Ιούλιος 2017

Σας ενημερώνουμε πως τον Ιούλιο 2017 το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων θα προβεί:

(α) στην τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία έχουν κατατεθεί πλήρη αιτήματα τιμολόγησης από 03-04-2017 έως και 30-06-2017
(β) στην τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήματα έως και την 30η Ιουνίου 2017
(γ) στην ανατιμολόγηση των ήδη τιμολογημένων ΜΗΣΥΦΑ


Λίστα με τα προς τιμολόγηση φαρμακευτικά προϊόντα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού τη Δευτέρα 03-07-2017.
Η συναλλαγματική ισοτιμία και τα δεδομένα τιμών που θα ληφθούν υπόψη θα είναι αυτά της 3ης Ιουλίου 2017.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων