Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση Ιανουάριος 2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση η ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα χρησιμοποιηθεί για την επερχόμενη ανατιμολόγηση είναι αυτή της 4ης
Ιανουαρίου 2016.

O κατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα  που θα ανατιμολογηθούν θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή πύλη του ΕΟΦ εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων.

Για την υποβολή στοιχείων-φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ