Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουαρίου 2015 (τελικές προτεινόμενες)

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12/02/2015 στην ιστοσελίδα  του ΕΟΦ αναρτώνται  οι τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων ανατιμολόγησης, όπως αυτές αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση  του Υπουργείου Υγείας.

Για άλλη μία φορά σας ευχαριστούμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε.
 
Το αρχείο βρίσκεται εδώ

Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ