Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ 2021

Αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σήμερα Τρίτη 22/06/2021, προς διαβούλευση αρχείο με την πρόταση του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ, ως προς τις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, που ανατιμολογήθηκαν.
Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Παρασκευή 25/06/2021.
Ενημερώνουμε τους Κατόχους πως στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, οι τυχόν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τιμών να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pricelist@eof.gr.
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες οι ΚΑΚ θα κρίνουν ως απαραίτητη την δια ζώσης διαβούλευση, αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο υποβολής παρατηρήσεων πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε τους ΚΑΚ που την Τρίτη 22/06/2021 δεν λάβουν στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αρχείο με τις νοσοκομειακές τιμές, να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) με το Τμήμα Τιμολόγησης

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων