Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Απόφαση αρ. πρωτ. 35702/24-3-2020

Η συνημμένη απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών (απόφαση αρ. πρωτ. 35702/24-3-2020) εκδίδεται με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των φαρμακευτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, όπως και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, λόγω διαφαινόμενης έλλειψης.  Η ισχύς της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ. Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε εδώ.