Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Τιμολόγηση Νέων 2ου τριμήνου _ Γενοσήμων Ιουνίου 2021

Σε συνέχεια της από 15-07-2021 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης της ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας τιμολόγησης των νέων φαρμακευτικών προϊόντων 2ου τριμήνου 2021, των γενοσήμων Ιουνίου 2021 και της ανατιμολόγησης των προϊόντων αναφοράς των οποίων έληξε η προστασία δεδομένων εντός του 2ου τριμήνου του 2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την άντληση των δεδομένων από την EURIPID, θα υπάρξει καθυστέρηση στην διαδικασία για την ανάρτηση των προτεινόμενων προς διαβούλευση τιμών.


Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων