Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανάρτηση Θετικού Καταλόγου προς Διαβούλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Νόμου 4512/2018 αναρτάται ο Αναθεωρημένος Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων, προς διαβούλευση
 
Για να δείτε το αρχείο LISTA_INPUT JUNE 2021 πατήστε εδώ
Για να δείτε το αρχείο LISTA_INPUT_N3816 JUNE 2021_correct(42944)_SENT πατήστε εδώ
Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΥ πατήστε εδώ