Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων 2023 (προσθήκες - διαγραφές)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση αναρτάται σήμερα Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ο Κατάλογος με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα  που θα ανατιμολογηθούν.
Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος τιμολόγησης pricelist@eof.gr.
Τα προς διαγραφή προϊόντα φαίνονται με διακριτή διαγραφή και συνολικά περιλαμβάνονται στο 2ο φύλλο του αρχείου.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ
Η έναρξη υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 22-03-2023 με ημερομηνία λήξης έως και την Παρασκευή 31-03-2023.

Για την υποβολή στοιχείων/φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, όπου με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση η ημερομηνία άντλησης των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της 1ης Μαρτίου 2023.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ