Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΟΦ 2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ 2021
«Επικαιροποίηση της αριθμ.πρωτ.60931/09-06-2020 απόφασης καταγραφής και αξιολόγησης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) - Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν. 4727/2020 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα."

Για να δείτε την απόφαση παρακαλώ πατήστε εδώ: