Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Χρημοτοδοτήσεις εκδηλώσεων

Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών:

  • Συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου
  • Εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης
  • Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων

Συνημμένα
Σχετική εγκύκλιος 6434/28-01-2010
Έντυπο δήλωσης συμφερόντων
Αίτηση Α1
Αίτηση Α2
Αίτηση Α3