Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Χρηματοδότηση συνεδρίου

Για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση συνεδρίου, συμπληρώστε το σχετικό έντυπο, το οποίο δημοσιεύεται στην Πύλη του Οργανισμού.

Για να κατεβάσετε το έντυπο στον υπολογιστή σας πατήστε εδώ.