Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Τιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων_Νέα 4ου Τριμήνου 2021

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Πέμπτη 20-01-2021 έως και την Τετάρτη 26-01-2021 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων του 4ου τριμήνου 2021, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης την 01-12-2021.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Επισημαίνεται πως στο πεδίο της αιτούμενης τιμής, οι ΚΑΚ θα πρέπει να δηλώσουν την αιτούμενη τιμή παραγωγού.
Το αρχείο με τα προς τιμολόγηση και ανατιμολόγηση συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ