Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης του MedDRA

Ο Eθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι στην ευχάριστη θέση να  ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, Επαγγελματίες Υγείας και φαρμακευτικές εταιρίες ότι στις 15 Νοεμβρίου 2022  δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Λεξικού MedDRΑ, η Ελληνική μετάφραση των ιατρικών όρων η οποία και ενσωματώθηκε στην έκδοση 25.1.
Το έργο της  μετάφρασης  των αγγλικών ιατρικών όρων του MedDRA υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Συμβούλιο Εναρμόνισης των Τεχνικών Απαιτήσεων για Φαρμακευτικά Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)) και την  επιτροπή διαχείρισης του  MedDRA (MedDRA MC).
Ο ΕΟΦ κρίνοντας ότι η μετάφραση των ιατρικών όρων του MedDRA είναι  ένα έργο υψηλής σημασίας για τους ιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας, το προσωπικό των ρυθμιστικών αρχών και τους εμπλεκόμενους με τη βιομηχανία του φαρμάκου, ώστε να υπάρχει κοινή, επίσημη και αποδεκτή μετάφραση των αγγλικών όρων στην ελληνική γλώσσα,  ανέλαβε το έργο ως Αρμόδιος Φορέας.
Στα  πλαίσια αυτά η  Διεύθυνση Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων του ΕΟΦ ανέλαβε τον πλήρη  συντονισμό και επίβλεψη του έργου,  σε συνεργασία με τον Οργανισμό Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης του ΜedDRA (Τhe MedDRA Maintenance and Support Services Organization /MedDRA MSSO) και με την υποστήριξη της Διοίκησης του ΕΟΦ και της Επιστημονικής Ομάδας Διαχείρισης του Έργου σε εθνικό επίπεδο, η οποία  συγκροτήθηκε από έγκριτους επιστήμονες υπαλλήλους του ΕΟΦ και εξωτερικούς συνεργάτες ειδικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να επιτευχθούν υψηλής ποιότητας μεταφράσεις που να συναντούν τις ανάγκες των ρυθμιστικών αρχών και των επαγγελματιών υγείας
Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα στα ορισθέντα χρονοδιαγράμματα παρά τα προβλήματα της πανδημίας covid-19 με εντατική προσπάθεια και ζήλο.
Για τη συντήρηση και βελτίωση της ελληνικής μετάφρασης του MedDRA, θα λειτουργεί στον ΕΟΦ μόνιμη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Οι χρήστες του ΜedDRA  με τους ατομικούς τους κωδικούς πρόσβασης μπορούν από τον ιστότοπο του MedDRA να μεταφορτώσουν την  ελληνική μετάφραση.

Εκ της Διοικήσεως