Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ _4ο Τριμήνου 2023

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης των νέων ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, για τα οποία έχουν υποβληθεί αίτημα τιμολόγησης το 4ο τρίμηνο του 2023 (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος), παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών, όπως υποβάλλουν από σήμερα Πέμπτη 22-02-2024 έως και την Δευτέρα 26-02-2024 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ την 01-01-2024.
Η υποβολή όλων των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανατιμολόγηση και στην τιμολόγηση νέων προϊόντων.
Επισημάνσεις στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
1) Παρακαλείσθε όπως στο πεδίο της αιτούμενης χονδρικής τιμής να συμπληρωθεί η αιτούμενη τιμή παραγωγού (ex-factory τιμή).
2) Παρακαλείσθε όπως οι τιμές των προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ να τεκμηριώνονται με την μνημόνευση των σχετικών άρθρων και εδαφίων της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 1761/ Β’/ 22-05-2017) και την επισύναψη επαληθεύσιμων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
Τον κατάλογο με τα προς τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ