Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Πλήρης άρση Απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων

ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16128/14.2.19 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΟΦ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. : 30337/20.3.19,  55094/14.5.19,  86660/5.7.19, 91579/19.7.19, 118591/8.10.19, 131475/11.11.19,  10111/27.1.20, 33887/24.3.20  ορθή επανάληψη, 43198/13.4.20, 68966/3.7.20, 129830/16.12.20, 54052/14.6.21, 91061/4.10.21 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ.