Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Δήλωση Αποθεμάτων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Παρακαλούνται οι φαρμακαποθήκες όπως δηλώσουν τα αποθέματά τους κατά την 21/02/2024 και ώρα 12:30μμ στην on-line ηλεκτρονική εφαρμογή  «Δήλωση Αποθεμάτων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης στα προϊόντα που αναφέρονται στη λίστα:  ΑΠΟΘΕΜΑ 21/02/2024 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (δυνατότητα δήλωσης αποθεμάτων μέχρι 22/02/2024 και ώρα 18:00).