Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Πιστοποίηση της Δ.Φ.Μ.Ε.

Η Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας του ΕΟΦ συνεισφέροντας στην αποστολή του Οργανισμού και έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση παροχής όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ  EN ISO 9001:2008 και από τις 2 Μαΐου 2010 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.

Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας
Προϊσταμένη Δ/νσης: Μιρ. Σιούτη, MD, PhD