Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Επιστημονικές εκδηλώσεις

Επιστ. Εκδηλώσεις που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με την προηγούμενη Εγκύκλιο του ΕΟΦ (υπ' αριθμ. 17702/2016) δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Ως εκ τούτου, η κατάθεση συμμετοχών ΕΥ σε αυτές θα γίνεται  ΜΟΝΟ απολογιστικά, σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά σε ΝΕΑ αιτήματα Επιστ. Εκδηλώσεων και συμμετοχές ΕΥ σε αυτές.

Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχών ΕΥ σε εκδηλώσεις Εσωτερικού, αφού πρώτα οι  εκδηλώσεις αυτές έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση από τους αρμόδιους επιστ. φορείς και έχουν πάρει την σχετική έγκριση ΕΟΦ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ.