Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Tροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών

Tροποποίηση της Απόφασης ΕΟΦ 64416/14.7.2017 περί Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης
ως προς τα Φαρμακευτικά Προϊόντα που Περιλαμβάνονται στο Συνημμένο Πίνακα 1

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ