Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, από 1-10-2017, όλα τα αιτήματα επιστημονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων, καθώς και τα αιτήματα συμμετοχών επαγγελματιών υγείας σε εκδηλώσεις Εσωτερικού θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από την παραπάνω ημερομηνία.
Ως εκ τούτου, ο επιστημονικά υπεύθυνος του φορέα/εταιρείας διοργάνωσης της εκδήλωσης, καλείται από 1-9-2017 να καταθέτει ηλεκτρονικό αίτημα πρόσβασης στην πλατφόρμα για την παραλαβή του σχετικού κωδικού.
Διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που διαχειρίζονται τη βάση για τα συνέδρια Εξωτερικού και ήδη έχουν κωδικούς, δεν θα  παραλάβουν νέους, αλλά θα κάνουν χρήση των υφιστάμενων κωδικών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αιτήματα για επιστ. εκδηλώσεις που τυχόν  κατατίθενται σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ από τον Σεπτέμβρη 2017 ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, το προσεχές διάστημα, θα εκδοθεί νέα Εγκύκλιος ΕΟΦ, αναφορικά με τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις/ Συνέδρια, λαμβανομένης υπόψη και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των αιτημάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ