Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών

Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης
των Φαρμακευτικών Προϊόντων που Περιλαμβάνονται στο Συνημμένο Πίνακα 1

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ