Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Καθώς την Παρασκευή 09-06-2017 λόγω τεχνικών προβλημάτων διαπιστώθηκε πρόβλημα  διαθεσιμότητας της εφαρμογής υποβολής αιτημάτων εταιρειών αρμοδιότητας ΕΟΦ για την συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας σε εκδηλώσεις εξωτερικού, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για τρείς (3) επιπλέον ημέρες, ήτοι έως και 13/06/2017.

Γραφείο Προέδρου - Γραφείο Συνεδρίων