Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Άρση της Απόφασης Αναστολής Άδειας της MEDIKE MON.IKE

Άρση της υπ’αρ. 10817/7-2-2017 Απόφασης Αναστολής Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση στη φαρμακαποθήκη με την επωνυμία MEDIKE MON.IKE
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ