Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Κλειστό νοσήλιο - θεραπεία παροραμάτων

Συμπληρώνεται ο κατάλογος των φαρμακευτικών προϊόντων που υπάγονται στις εξαιρούμενες του κλειστού νοσηλίου θεραπευτικές-φαρμακολογικές κατηγορίες με τα παρακάτω προϊόντα τα οποία είχαν παραλειφθεί εκ παραδρομής από τον κατάλογο ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 18/11/2008.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

Βασίλης Κοντοζαμάνης